О нама

МИ,
НАРОДИ УЈЕДИЊЕНИХ НАЦИЈА,
решени да спасимо будућа поколења ужаса рата....

(из Преамбуле Повеље УН)

UN

Удружење за Уједињене нације Србије је невладина и неполитичка организација, која је основана 1952. године. Удружење делује у оквиру Светске федерације удружења за Уједињене нације (WFUNA), која је настала 1946. године као ”народни покрет за Уједињене нације“.

Основна мисија и област деловања Удружења за УН Србије је промоција идеала и подршка циљевима и активностима Уједињених нација.

Од оснивања 1952. године Удружење за Уједињене нације Србије прошло је кроз различите периоде и услове деловања. Место и улога УН у међународним односима, углед УН у јавном мнењу, укупна ситуација у друштву и положај земље у свету, као и расположива финансијска средства, утицали су на обим и приоритете активности у различитим фазама. И поред разних тешкоћа, очуван је континуитет у раду и независни карактер Удружења као невладине и неполитичке организације, оствариване су редовне активности и, пре свега, образовни програми са младима у клубовима за УН.

Активност Удружења се у великој мери ослања на изузетан рад и ентузијазам креатора и реализатора програма, а пре свега младих сарадника и ментора клубова за УН, који су додатним ангажовањем превазилазили отежавајуће услове и остваривали планиране програмске садржаје.

У актуелном периоду, остварено је значајно осавремењивање програма, покретање нових пројеката у складу са приоритетима у свету, динамичност у раду, као и коришћење нових технологија и видова комуникације.

UN

Остваривању активности Удружења доприносе основни облици деловања: Центар за међународну сарадњу, Центар за УНЕСКО програме (УНЕСКО клуб ‘’Центар’’) и Омладински волонтерски центар.

UN

Делатност покрета за Уједињене нације у свету и код нас заснована је на уверењу да сваки појединац, као део народа једне земље, и народ сваке земље, као део човечанства, чини снагу која својом подршком и позитивним односом може утицати на оживотворење циљева и начела Повеље Уједињених нација.
Придружите нам се!

UN