О ПРОЈЕКТУ

Пројекат Вршњачка едукација Акције Mатеријали Линкови Умрежимо се

"ТOлеранција и НЕнасиље - вршњачка едукација у школама"

Промоција и усвајање вредности толеранције и ненасилног понашања међу младима је важно питање за њихово безбедно одрастање и развој равноправног демократског друштва.

Пројекат "За ТОлеранцију и НЕнасиље - вршњачка едукација у школама" организује Удружење за Уједињене нације Србије уз подршку Министарства омладине и спорта Републике Србије.

Пројектом су планиране активности кроз вршњачку едукацију и акције у локалној средини, током 4 месеца у 10 средњих школа у 8 градова.

Основни циљ планираних садржаја је подизање знања и свести младих у школама о важности поштовања вредности толеранције и подстицање личног доприноса превенцији насиља и афирмацији културе мира у локалној заједници.

Удружење за Уједињене нације Србије од 1995. – Међународне године толеранције Унеска организовало је бројне активности у клубовима за УН у школама на промоцији вредности толеранције, а од 2000. године активно је радило на обележавању Декаде УН за културу мира и ненасиља.

По окончању пројекта "За ТОлеранцију и НЕнасиље - вршњачка едукација у школама", обучени ученици и професори биће укључени у сродне активности на образовању и акцијама у вези са толеранцијом, ненасиљем и културом мира.

Придружите се - ширимо вредности ТОлеранције, НЕнасиља и културе мира!

   

Пројекат "За ТОлеранцију и НЕнасиље - вршњачка едукација у школама"
спроводи Удружење за Уједињене нације Србије,
финансира Министарство омладине и спорта, Република Србија