Konferencija Ujedinjenih nacija o održivom razvoju

Informativno-obrazovna kampanja „RIO+20 - budućnost koju hoćemo”

Konferencija Ujedinjenih nacija o održivom razvoju (UNCSD) održaće se u Brazilu od 20-22. juna 2012. godine, povodom 20. godišnjice Konferencije UN o životnoj sredini i razvoju, u Rio de Žaneiru 1992. godine, i 10. godišnjice od Svetskog samita o održivom razvoju u Johanesburgu.

Konferencija će se fokusirati na dve glavne teme:
- zelena ekonomija u kontekstu održivog razvoja i iskorenjivanja siromaštva i
- institucionalni okvir za održivi razvoj.
Razmatraće se osnovna pitanja održivog razvoja koja imaju prioritetnu pažnju: dobri poslovi; energija; održivi gradovi; bezbednost hrane i održivi agrar; voda; okeani, kao i spremnost u slučaju prirodnih katastrofa.

Održivi razvoj zadovoljava potrebe današnjice bez ugrožavanja mogućnosti budućih generacija da zadovolje svoje potrebe. Viđen kao vodeći princip za dugoročni globalni razvoj, održivi razvoj se sastoji od tri stuba: ekonomski razvoj, društveni razvoj i zaštita životne sredine.

Udruženje za Ujedinjene nacije Srbije organizuje informativno-obrazovnu kampanju radi promocije ciljeva Konferencije UN o održivom razvoju, podrške rezultatima i javnom zagovaranju principa održivog razvoja.

U okviru kampanje biće organizovan
PROGRAM: „RIO+20: budućnost koju hoćemo”:

Termin: 22. jun (petak), 14-18 časova

Lokacija: Plato ispred Doma omladine Beograda
(Trg Milana Mladenovića)

SADRŽAJI:
- Info-štand „RIO+20”
- Pano za poruke „Budućnost koju želimo”:
* Ekonomski razvoj – Za zelenu ekonomiju
* Društveni razvoj – Za sadašnje i buduće generacije
* Zaštita životne sredine – Za očuvanje resursa Planete.
- ANKETA – stavovi građana o održivom razvoju.

Ovaj program je jedan od vidova našeg doprinosa promociji samita "Rio+20" u našoj zemlji, a nastojaćemo da i kroz druge informativno-obrazovne aktivnosti među mladima doprinesemo obrazovanju za održivi razvoj i širenju svesti o ovoj značajnoj temi.

Manifestacija je podržana od Programa UN za razvoj - UNDP u Srbiji i
biće realizovana u saradnji sa EU Info centrom u Beogradu.
Vodu za piće obezbedila je kompanija "Knjaz Miloš".

Više informacija o Konferenciji Ujedinjenih nacija o održivom razvoju “RIO+20” možete videti na linku: http://www.uncsd2012.org/rio20/index.html .

Ukratko o sedam ključnih pitanja na konferenciji „Rio+20“ možete videti na linku: "Brošura: budućnost koju hoćemo".