Ekipa BIMUN 2020 imala je online sastanak!

Iako je sada potrebna fizička udaljenost, ostajemo povezani dok se kriza ne završi.

U prethodnom periodu komunicirali smo e-mailom s delegatima BIMUN-a u sklopu novog segmenta: BIMUN PLUS PRIPREMA. Razgovarali smo o predstojećim aktivnostima pre BIMUN 2020 konferencije.

Konferencija BIMUN 2020 je pomerena za novi datum: 26-30 avgust 2020 📣

2. BIMUN on line

Share:
Top