Udruženje za Ujedinjene nacije Srbije deluje na obaveštavanju članstva i šire javnosti o sistemu Ujedinjenih nacija, na organizovanju obrazovnih i drugih programa u skladu sa načelima i ciljevima Povelje UN, kao i na širenju svesti o značaju saradnje među narodima i državama u očuvanju mira, poštovanju ljudskih prava i opštem razvoju i napretku u svetu.

Udruženje za Ujedinjene nacije Srbije
ima tri glavne programske celine:

- obaveštavanje o UN (osnovne aktivnosti UN, Ciljevi razvoja, agencije UN, međunarodni dani, aktuelne informacije, itd.)
- obrazovanje o UN (klubovi za UN, programi UNESKA, Model UN, stručne posete, seminari, radionice ..)
- istraživanje o UN (istraživački radovi, naučni skupovi, okrugli stolovi ...).

Podršku radu UZUNS u proteklih 65 godina pružili su brojni ugledni zvaničnici, uključujući Generalnog sekretara UN, a ostvarena je uspešna saradnja sa Ministarstvom spoljnih poslova Srbije, Skupštinom Grada Beograda, agencijama UN i drugim institucijama i organizacijama u Srbiji i svetu.

 Seminar za profesore Zajecar 1   DC NP  Reunion2

Share:
Top