Uspešno je organizovana sesija Dijalog kafea Beograd sa delegatima konferencije Belgrade International Model United Nations - B I M U N

U razgovoru o temi "Mladi u rešavanju konflikata i izgradnji mira" učestvovali su studenti iz više zemalja (Tanzanija, Tajland, SAD, Albanija, Slovenija, Hrvatska, Holandija i Srbija).

Share:
Top