Centar za međunarodnu saradnju je deo Udruženja za Ujedinjene nacije Srbije, koji deluje na ostvarivanju međunarodne saradnje Udruženja i klubova za Ujedinjene nacije.

Osnovne aktivnosti Centra za međunarodnu saradnju su:

* Projekat ''Svet Ujedinjenih nacija'' - stručne posete sedištima organizacija i tela sistemu UN ( u Njujorku, Ženevi, Beču, Parizu, Rimu i drugim gradovima)
* Posete objektima Svetske kulturne i prirodne baštine UNESKA (obrazovna putovanja za mlade)
* Učešće predstavnika Udruženja na međunarodnim programima u svetu (Modeli UN, skupovi, konferencije...)
* Organizacija odgovarajućih međunarodnih programa u našoj zemlji
* Saradnja sa organima u sistemu OUN, udruženjima za UN u drugim zemljama i srodnim organizacijama u svetu.

Udruženje za UN Srbije je Nacionalni koordinator Asocijacije Dijalog kafea,koja doprinosi razvoju međukulturnog dijaloga i afirmaciji ciljeva Alijanse civilizacija UN u Srbiji.

 


             

 

Share:
Top