Uspešno je organizovano testiranje najbolje rangiranih na osnovu aplikacija za omladinske delegate Srbije u Ujedinjenim nacijama, kao druga faza selekcije. Zahvaljujemo na učešću i visokoj motivaciji svih kandidata/tkinja koji su učestvovali na testiranju, kao i posvećenosti članova grupe za ocenjivanje.

U toku je obrada svih segmenata testiranja i učesnici će dobiti informaciju na mejl u narednih 7 dana. Najbolje rangirani će biti pozvani na intervju sa komisijom za finalni izbor omladinskih delegata Srbije u UN.

Veoma konstruktivna i pozitivna atmosfera među učesnicima testiranja je dobar osnov za saradnju sa svima i u fazi pripreme platforme na osnovu koje će izabrani delegati zastupati mlade iz Srbije.

Share:
Top