Srećan MEĐUNARODNI DAN TOLERANCIJE - 16.novembar!

Na ovaj dan je osnovan UNESKO - Organizacija UN za obrazovanje, nauku i kulturu. Udruženje za UN Srbije i UNESKO klub "Centar" u klubovima za UN u školama sprovode projekat ''Za TOleranciju i NEnasilje - vršnjačka edukacija". Pozivamo sve da u svakodnevnom životu afirmišu vrednosti tolerancije, kulture mira i nenasilja.
U prostoru Dijalog kafea Beograd ordžan je na razgovoru “Mladi i tolerancija”.
Info: https://tinyurl.com/yb27n4m2.

dan tolerancije plakat         Dan tolerancije 1

Share:
Top