POGLEDI MLADIH NA CILJEVE ODRŽIVOG RAZVOJA I AGENDU 2030

Uspešno je održana internacionalna sesija iz ciklusa “Pogledi mladih na ciljeve održivog razvoja i Agendu 2030”.
Mladi u #DialogueCafe #Beograd (Srbija), #Lisbon (Portugal) i #Seul (Južna Koreja) razmenili su iskustva i znanja sa fokusom na #SDG1 i #SDG8 koji se bave pitanjima održivog i jednakog života i borbe protiv siromaštva i nejednakosti.

U Dijalog kafeu Beograd, koji organizuje Udruženje za Ujedinjene nacije Srbije, moderator je bio Stefan Kondić, a u dijalogu sa vršnjacima u #DialogueCafeNetwork učestvovali su predstavnici BIMUN tima Ana Milojevic, Dušan Dusan Kovacevic i Uroš Anđelković.

The SDGs Agenda is Youth business!
As part of the cycle “Youth views on the 2030 Agenda and the SDGs” #DialogueCafeAssociation held a session with the focus on SDG 1 and 8 addressing the topical issues of ensuring sustainable and equal lives and fighting poverty and inequality.
Youth in #DialogueCafe #Belgrade (Serbia), #Lisbon (Portugal) and #Seoul (South Korea) share their experience and knowledge on this topic as well as their ideas to take action on the ground.

DC

Dijalog kafe SDG

Share:
Top