Realizovan je jesenji kurs Globalne diplomatije na kome su učestvovali mladi od 16 do 21. godine.

Eminentni predavači govorili su o:

  • Aktuelna svetska pitanja - bezbednost, terorizam, razvoj, klimatske promene
  • Razvoj i oblici diplomatije
  • Sistem UN - studija slučaja saradnje država
  • Diplomatija međunarodnih organizacija
  • Pravila javnog nastupa i veštine pregovaranja.

5. Globalna diplomatija jesen 2020

Share:
Top