DC

* MEĐUGENERACIJSKA SOLIDARNOST

Organizovana sesija Dialogue Cafe Serbia na temu „Međugeneracijska solidarnost - uzajamna podrška i saradnja“, uz uvodno obraćanje gospođe Borke Jeremić, zamenice direktora UNFPA Serbia.
Moderator je bio @Stefan Kondić, učestvovali su sagovornici iz #DialogueCafe #Beograd, #NoviSad i #NoviPazar, a online su pratili zainteresovani mladi.

dc1


* VANŠKOLSKO SEOBUHVATNO SEKSUALNO OBRAZOVANJE

Organizovana sesija Dialogue Cafe Serbia na temu „Vanškolsko sveobuhvatno seksualno obrazovanje“, sa učešćem Nevene Šović, savetnice za seksualno i reproduktivno zdravlje i pitanja mladih UNFPA Serbia 🇺🇳.
Moderator je bio Stefan Kondić, učestvovali su sagovornici iz #DialogueCafe #Beograd, #NoviSad i #NoviPazar, a online su pratili zainteresovani mladi.

DC seksualno obrazovanje

 
 
Share:
Top