uzuns logo Copy

Ovu su 12 mladih aktivista i aktivistkinja koji su deo nove Grupe mladih savetnika/ca @un_serbia !🇺🇳

U ime Udruženja za Ujedinjene nacije Srbije član Grupe mladih savetnika UN u Srbiji je Stefan Konidć, master međunarodnih odnosa na Prinston Univerzitetu i Predsednik Savetodavnog odbora Udruženja za UN Srebije.

Ova Grupa će se zalagati da prava i potrebe mladih budu u 🎯 Agende 2030 u 🇷🇸, kako bi osigurali bolju budućnost za sve.

YAB

 

Share:
Top