AKTIVNOSTI OMLADINSKIH DELEGATA SRBIJE U UN 2018/2019

Izvršena je selekcija omladinskih delegata Srbije u Ujedinjenim nacijama (nakon promocije javnog konkursa, testiranja i intervjua sa Komisijom za izbor) i izabrani su Tijana Čupić i Nikola Petrović.

- Organizovani su pripremni sastanci omladinskih delegata za predstavljanje mladih Srbije u UN u Ministarstvu spoljnih poslova, Ministarstvu omladine i sporta, UZUNS, KOMS, OPENS i Kancelariji UN u Srbiji, kao i skupovi u omladinskim sredinama (Beograd, Niš, Kragujevac, Novi Sad). Delegati su na pripremama upoznati sa položajem mladih u Srbiji, sa spoljnom politikom Srbije i prioritetima u nacionalnoj omladinskoj politici. Od Sektora za omladinu dobijena je Platforma za nastup, na osnovu koje su delegati pripremali govore i aktivnosti na skupovima u UN.

- Pripremljeno je i ostvareno učešće omladinskih delegata na skupovima UN:
* Treći komitet Generalne skupštine u oktobru u Njujorku,
* Savet UN za ljudska prava (Forum za ljudska prava, demokratiju i vladavinu prava) u novembru u Ženevi i
* Komisija EKOSOK-a za socijalni razvoj.

Omladinski delegati UN u Njujorku

- Po povratku sa skupova organizovane su aktivnosti na prenošenju iskustava na omladinskim skupovima (Udruženje za UN - BIMUN i Globalna diplomatija za mlade, Akademija omladinske politike KOMS-a, Samit mladih delegata u Novom Sadu, Forum omladinske politike i Nacionalno savetovanje KOMS-a).

Nosilac projekta Udruženje za Ujedinjene nacije Srbije Una Serbia zahvaljuje Министарство омладине и спорта, Ministarstvo Spoljnih Poslova i OPENS 2019 - Omladinska prestonica Evrope Novi Sad na podršci učešću delegata na ovim važnim skupovima gde su Tijana i Nikola govorili u ime mladih Srbije.

 

 

Share:
Top