Omladinski delegati Srbije u UN logo

Uspešno je organizovano testiranje najbolje rangiranih kandidata/tkinja na osnovu aplikacija za sledeće omladinske delegate Srbije u UN, kao druga faza selekcije. 🇷🇸 🇺🇳
✔️ Zahvaljujemo na učešću i visokoj motivaciji svih aplikanata, kao i posvećenosti članova komisija za ocenjivanje.
Najbolje rangirani biće pozvani na intervju sa komisijom za finalni izbor Omladinskih delegata Srbije u UN 2022-2023. 🌐
Share:
Top