Omladinski delegati Srbije u UN logo

Održan je intervju sa najbolje rangiranim kandidatima kao završna faza selekcije za sledeće Omladinske delegate Srbije u Ujedinjenim nacijama. 🇷🇸 🇺🇳
✔️ U Komisiji za intervju i izbor bili su predstavnici Udruženja za Ujedinjene nacije Srbije Una Serbia, Ministarstva spoljnih poslova, Министарство омладине и спорта, Krovna Organizacija Mladih Srbije, Nacionalna Kancelarija za mlade, OPENS - Omladinska prestonica Evrope Novi Sad i dosadašnji #UNYouthDelegateSerbia.
👉 Uskoro će biti sumirani rezultati i na Međunarodni dan mladih biće proglašeni Omladinski delegati Srbije u UN za mandat 2022/2023. 🌐
Izbor da Omladinske delegate Srbije u Ujedinjenim nacijama  Izbor za Omladinske delegate Srbije u UN 6. avgust
Share:
Top