uzuns logo

Udruženje za Ujedinjene nacije organizuje Konferenciju ECO-GEN: MLADI SRBIJE ZA COP28 (07. i 08. oktobar na Fakultetu za medije i komunikacije, Karađorđeva 65).
Cilj konferencije je da okupi motivisane mlade ljude iz različitih krajeva Srbije kako bi se dodatno edukovali i obučili da doprinesu klimatskim procesima UN i osnažili za klimatske akcije. Posebna svrha skupa je da se čuju stavovi mladih pre godišnje konferencije UN o klimatskim promenama (UNFCCC COP 28, UAE).

YOUNGO, zvanična grupa za decu i mlade Okvirne konvencije Ujedinjenih nacija o klimatskim promenama (UNFCCC), podržala je projekat EKO-GEN kao konferenciju mladih za Srbiju u pripremi COP 28, godišnje konferencije UN o klimatskim promenama (od 30. novembra do 12. decembru ove godine, UAE).

Učesnici će usvojiti Zajedničku deklaraciju mladih, koja će biti predstavljena donosiocima odluka i ključnim akterima na državnom nivou i u lokalnim zajednicama za kreiranje i sprovođenje klimatske politike u Srbiji. Takođe, konferencija će doprineti jačanju mreže mladih klimatskih aktivista u Srbiji kao osnove za buduće akcije u lokalnim sredinama u borbi protiv klimatske krize.

Program konferencije uključivaće interaktivne plenarne sesije, grupni rad i radionice, kao i obuku za izgradnju veština zastupanja. Glavne teme konferencije su:
- VAZDUH: Smanjenje emisije štetnih gasova,
- VODA: Očuvanje zdrave vode,
- ENERGIJA: Obnovljiva energija i energetska efikasnost,
- OTPAD: Smanjenje otpada i cirkularna ekonomija.
U okviru svake teme biće aspekt uticaja na fizičko i mentalno zdravlje, posebno mladih i osoba iz osetljivih grupa.

Pozivamo motivisane mlade ljude od 16 do 30 godina da se prijave do srede, 03. oktobra u 23:59 na linku EKO-GEN konferencija

Klimatska kriza je globalni izazov - neka se čuje i tvoj glas za klimatsku akciju!

1  2

Share:
Top